Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Moonlighting

betekenis & definitie

Een term afkomstig uit de Verenigde Staten waarmee wordt aangegeven of mensen er naast hun hoofdbaan nog andere baantjes bij hebben. Komt vermoedelijk in de Verenigde Staten veel meer voor dan in Nederland. Wel kennen we het verschijnsel van mensen met een hoofdbaan in de week die in het weekend nevenwerkzaamheden verrichten.