TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) betekenis & definitie

TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) is een onderzoeksinstituut. Het doel van het instituut is het in opdracht van overheden en andere marktpartijen toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk. In 2013 kende TNO ongeveer 3200 medewerkers en is daarmee het grootste onderzoeksbureau van Nederland.

In Delft was jarenlang het hoofdkantoor van TNO gevestigd. In 2015 verhuisde het hoofdkantoor van Delft naar Den Haag. Inmiddels zijn er meer dan tien vestigingen verspreid over heel Nederland. Inmiddels heeft TNO ook vestigingen in het buitenland. Zo is TNO onder andere gevestigd in Oranjestad, Brussel, Toronto en Tokio.

Er ontstaat vaak de indruk dat TNO een overheidsinstelling is maar dit is niet het geval. TNO is in het verleden ook nooit een overheidsinstelling geweest. TNO is een zelfstandige instelling met onder meer een eigen financieel beleid, personeelsbeleid en commercieel beleid. TNO is een publiekrechtelijke rechtspersoon.

TNO ging in 2005 over tot een reorganisatie. Daarvoor was TNO onderverdeeld in vijftien instituten. Na de reorganisatie bleven er nog vijf instituten verbonden aan TNO. Vanaf 2014 zijn er nog maar twee verschillende instituten, het instituut voor technische wetenschappen en het instituut voor aard-, levens- en sociale wetenschappen. Deze instituten worden binnen TNO ook wel expertisegebieden genoemd. De overige activiteiten waarvoor TNO werkzaamheden uitvoert worden onderverdeeld in vijf thema’s:
-Industrie
-Gezond leven
-Defensie & veiligheid
-Leefomgeving
-Energie

Gepubliceerd op 26-10-2016