Kwaliteitsnet Goederenvervoer betekenis & definitie

Kwaliteitsnet Goederenvervoer is een concept geïnitieerd door de Rijksoverheid die de problemen omtrent de logistiek in Nederland moeten voorkomen. Kwaliteitsnet Goederenvervoer heeft als doel om gehele systemen te verbeteren.

Kwaliteitsnet Goederenvervoer is een initiatief uit 2001 waarin plannen worden gemaakt om gehele logistieke systemen als het ware bij de wortel aan te pakken en op deze manier te verbeteren. Kwaliteitsnet Goederenvervoer is opgericht om de problematiek fundamenteel aan te pakken. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de aanpak van bestuurlijke lagen, om zo nieuwe beslissingen omtrent de logistiek en transportketens te stimuleren. Een Kwaliteitsnet Goederenvervoer kan bijvoorbeeld als doel hebben om binnen een bepaald gebied de filevorming in te perken. Een file is altijd zeer slecht voor de doorstroom van verkeer, dus ook van het goederenvervoer.

Provincies kunnen Kwaliteitsnet Goederenvervoer inschakelen om bestaande economische centra waar veel goederentransport tussen plaatsvindt met elkaar te verbinden of deze verbinding te versterken. Hoe dit precies wordt gerealiseerd, is afhankelijk van de wensen van de bestuurlijke afdeling die verantwoordelijkheid draagt over het betreffende gebied.

Een Kwaliteitsnet Goederenvervoer kan een basis zijn voor het maken van keuzes voor weginrichting, informatievoorziening en het monitoren van verkeersstromen. Daarnaast kan een Kwaliteitsnet Goederenvervoer ondersteuning bieden bij het maken van keuzes voor nieuwe wegen of bedrijventerreinen.

Gepubliceerd op 26-10-2016