Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Gepubliceerd op 13-06-2017

Zimmerwaldconferentie (5-8 september 1915)

betekenis & definitie

Een bijeenkomst van socialisten uit verschillende Europese landen in een kleine stad in Zwitserland.

Het initiatief tot de conferentie was uitgegaan van de Italiaanse socialistische partij. De conferentie was bedoeld om de Tweede Internationale te vernieuwen en een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog, die ervoor had gezorgd dat de socialisten de kant van hun regeringen hadden gekozen, waardoor de internationale samenwerking was stukgelopen.Tijdens de bijeenkomst bleken de aanwezigen niet eensgezind. Eén groep stelde de onmiddellijke beëindiging van de oorlog voor, zonder annexaties. De tweede groep, die onder leiding stond van Vladimir Lenin, hoopte dat de oorlog tussen de landen zou worden omgezet in een oorlog tussen de klassen en pleitte daarom juist voor voortzetting van de oorlog. Hoewel Lenin in maart 1918 de Vrede van Brest-Litovsk sloot, bleef hij tot zijn dood hopen op het uitbreken van de wereldrevolutie.

De Zimmerwaldconferentie bleek weinig effect te hebben op andere socialisten. In 1916 werd de conferentie in het Zwitserse Kiental hervat.