Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Gepubliceerd op 13-06-2017

Atlantisch

betekenis & definitie

Een term die gebruikt wordt voor de samenwerking tussen West-Europa en de Verenigde Staten en Canada.

De Atlantische samenwerking is onder meer geconcretiseerd in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Binnen de Europese Unie wordt de term Atlantisch voor díe landen of personen gebruikt die meer samenwerking met de Verenigde Staten willen.