Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Gepubliceerd op 18-05-2017

2017-05-18

Kohier

betekenis & definitie

Een kohier is een staat van in een bepaalde periode te innen belastingaanslagen.

Deze definitie is gelijkluidend aan N.A.T. nr. 31. In het kohier worden vaak ook de ontvangsten opgetekend. Men vermelde dit in de beschrijving.