Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Acht Zaligheden

betekenis & definitie

Een streek ten zuidwesten van Eindhoven, waar acht dorpsnamen eindigen met (s)el. Het gaat daarbij om de namen van de dorpen Bladel, Duizel, Eersel, Hunsel, Knegsel, Netersel, Reusel en Steensel.

Omdat met het naamdeel sel hetzelfde zou zijn bedoeld als de eerste drie letters van het woord zalig, werd verband gelegd met de acht zaligheden of zaligsprekingen van de door Jezus Christus uitgesproken Bergrede.
In ethymologische kringen wordt het ook buiten de Acht Zaligheden voorkomende naamdeel (s)el geheel anders verklaard. Zo wordt het veelal in verband gebracht met het Germaanse sali, waarmee een gebouw met slechts één vertrek werd bedoeld. Gezien de vroegere benaming Erslohc zou Eersel echter een bosje (lo) van een zekere Ere zijn geweest en Reusel een verbastering zijn van Rus-ilo, wat bruisende beek kan hebben betekent.