Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Sarekat Islam

betekenis & definitie

Sarekat Islam, Indonesische islamitisch-nationalistische partij, voortgekomen uit de Sarekat Dagang Islam (Islamitische Handelsvereniging). De Sarekat Islam werd in 1909 gesticht om de economische macht van de Chinese handelaren te breken, maar kreeg later een politiek karakter.

De partij verloor in 1921 haar linkervleugel aan de → Partai Kommunis Indonesia (pki). De Sarekat Islam werd tijdens de Japanse bezetting (1942-1945) verboden en maakte van 1945-1948 deel uit van de → Masjumi. Daarna verliep zij.