Levende taal

T. Pluim - 1921

Gepubliceerd op 18-08-2020

2020-08-18

Zolder

betekenis & definitie

herinnert als deel van ’t huis er aan, dat de Romeinen onze huizenbouwers geweest zijn: het woord staat voor: solarium = plat dak, waarop de zon (Lat. sol) kan schijnen; in ons Middelned. werd dit Lat. woord solre, waarvan wij zolder maakten (inlassching van d tusschen / en r komt veel voor). Andere deelen van ’t huis met verbasterde Lat. namen zijn o.a: kelder van cellarium; venster van fenestra; spijker (voorraadschuur) van spicarium (= bewaarplaats, van spica = korenaar); kamer van camera; tegel van tegula (dakpan); post (deurpost) van postis (deurportaal), enz.