Affectieschade betekenis & definitie

Affectieschade is een vorm van letselschade waarbij nabestaanden of dierbaren van een overleden of gewond persoon kunnen worden gecompenseerd. Wanneer iemand komt te overlijden of ernstig gewond raakt door schuld van een ander, kan dit voor nabestaanden en dierbaren geestelijke of immateriƫle schade veroorzaken.

Letselschade kan in diverse vormen voorkomen, bijvoorbeeld lichamelijk en geestelijk. Doorgaans heeft deze schade betrekking op het slachtoffer zelf. In het geval dat het slachtoffer komt te overlijden door letselschade, kan dit leed toebrengen aan dierbaren van het slachtoffer. Men spreekt dan van affectieschade. Wanneer het slachtoffer bijvoorbeeld komt te overlijden door een slecht product, een medische fout of door een misdrijf, kan dit erg moeilijk zijn voor de nabestaanden.

Hoewel letselschade doorgaans kan worden gecompenseerd, is in de Nederlandse wet niet vastgelegd dat dierbaren van een overleden persoon recht hebben op compensatie als gevolg van affectieschade. Er kan dus geen schadeclaim worden ingediend op basis van affectieschade. Wanneer men wel de mogelijkheid zou hebben om op basis van affectieschade een claim in te dienen, zou dit volgens de Nederlandse staat leiden tot het zogenaamde commercialisering van verdriet. Men is bang dat het erkennen van aansprakelijkheid bij affectieschade kan leiden tot onwenselijke situaties.

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het recht op vergoeding bij affectieschade wettelijk vast te leggen. Onderzoek heeft uitgewezen dat nabestaanden behoefte hebben aan erkenning van de schade die hen indirect is aangedaan. In veel andere Europese landen zijn er regelingen waarin nabestaanden op een of andere wijze recht hebben op compensatie bij het overlijden van dierbare door schuld van anderen.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016