Actuariële berekening betekenis & definitie

Met een actuariële berekening kan men uiteenzetten hoeveel een levensverzekering of pensioenregeling waard is. Hierbij wordt rekening gehouden met het rendement van het kapitaal dat men door de jaren heen heeft opgebouwd, maar ook met de kans dat iemand binnen een bepaalde periode komt te overlijden.

Actuariële berekeningen worden uitgevoerd om de actuariële waarde van een levensverzekering of een lijfrente te achterhalen. Het doel van een actuariële berekening is om er achter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering. De contante waarde of actuele waarde geeft aan wat een bepaalde hoeveelheid geld waarover men pas over een bepaalde tijdsperiode kan beschikken waard is. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de tijdsperiode, de rentevoet of de inflatie. Met name de laatste twee factoren zijn hierin van belang.

Wie jarenlang geld opzij zet in een pensioenfonds, heeft op zijn of haar oude werkdag een mooi potje over. Dit geld heeft echter door de jaren heen steeds een andere waarde gekregen. Dit komt voornamelijk door inflatie, oftewel het minder waard worden van geld. In de praktijk betekend inflatie dat je op tijdstip 1 meer kan kopen van hetzelfde geld dan op tijdstip 2. Bij een actuariële berekening kan met behulp van de geschatte inflatie op deze manier de contante waarde van een pensioen worden uitgerekend voor het tijdstip wanneer het wordt uitgekeerd.

Bij levensverzekering wordt over het algemeen ook rekening gehouden met de kans op overlijden van de betreffende persoon binnen een bepaalde tijdsperiode. Hoe hoger de kans dat iemand komt te overlijden, des te hoger het risico en des te lager het uit te keren bedrag.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016