Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Hypoxische wateren

betekenis & definitie

Hypochloriet wateren zijn wateren met opgeloste zuurstofconcentraties van minder dan 2 mg/L, het niveau dat algemeen geaccepteerd wordt als het minimumpeil dat vereist is voor het leven en de reproductie van waterorganismen.