Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Alluvium

betekenis & definitie

Alluvium zijn sedimenten die door erosieprocessen zijn afgezet, meestal door rivieren.