Landelijk Platform GGZ

Begrippen in de GGZ

Gepubliceerd op 17-01-2017

2017-01-17

Ambulante hulp

betekenis & definitie

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of bij een hulpverlenende organisatie.