Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Gepubliceerd op 27-01-2022

Oceaniërs – Oceanië - Nieuwe Hebriden

betekenis & definitie

DE KUNST DER OCEANIËRS: DE NIEUWE HEBRIDEN

Deze eilandengroep heeft een zeer sterke inslag van megalitische cultuur. Er zijn o.a. offerplaatsen met schaalstenen in het midden en omgeven door menhirs. Elders staan de menhirs in rijen en ze kunnen worden vervangen door houten zuilen, waarop een vogel zit met uitgebreide vleugels (de zielevogel). Op het eiland Malekula bevinden zich vrij grote stenen figuren, die sterk zijn verweerd, en die tot een oude cultuur behoren. Uit hetzelfde milieu zijn afkomstig de knotsen met nagesneden koppen in de gecompliceerde stervormen die ook op Nieuw Guinea voorkomen. Schedels zijn zeer nauwkeurig overgemodelleerd, met invoeging van haar en baard. Om beeltenissen te verkrijgen van personen van hoge rang werd over een rietskelet heen het hele lichaam nagevormd.

Een merkwaardigheid van deze eilandengroep zijn de neussieraden die op de manier van het schildpadsnijwerk uit paarlmoerplaten worden gesneden. Opmerkelijk zijn ook de halvemaanvormige dunne staafjes uit nefriet, die aan een snoer om de hals worden gedragen. Tatoeage wordt bij vele stammen toegepast en zeer kunstzinnige matten worden vervaardigd. De spleettrommen worden, als in geheel Melanesië, verticaal geplaatst en aan het boveneinde wordt een mensegezicht gesneden. Daardoor ontbreken de grepen in de vorm van een mensebovenlichaam en onderlichaam, zoals die gebruikelijk zijn aan de uiteinden van de horizontaal geplaatste signaaltrommen van Nieuw Guinea. De Nieuwe Hebriden zijn cultuurhistorisch zeer gemengd en bont.

door Prof. Dr. D. J. Wolfel.