Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Gepubliceerd op 19-09-2019

sociaal

betekenis & definitie

gezelschappelijk, maatschappelijk; sociale politiek, v. staatkunde, die ten doel heeft in de noden en gebreken v. d. maatschappij te voorzien; sociale revolutie, v. gehele omkering van de maatschappelijke verhoudingen.