Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

Werkloosheid

betekenis & definitie

De geregistreerde werkloosheid omvat de werklozen die als werkzoekenden staan ingeschreven bij Gewestelijke Arbeidsbureaus.

Deze groep is veel groter dan het aantal mensen dat niet werkt. Veel mensen die uitzendwerk doen, die werken op basis van een jaarcontract of die in hun proeftijd zitten, laten zich niet uitschrijven bij de arbeidsbureaus. Daarom zijn er plannen voor een andere manier van tellen, die beter het aantal mensen zonder werk aangeeft. Daarnaast is er de verborgen werkloosheid, waaronder de mensen worden gerekend die zich niet meer laten inschrijven bij een arbeidsbureau, omdat ze niet verwachten nog weer aan de slag te komen. Bij deze groep horen ook de huisvrouwen die eigenlijk wel in het arbeidsproces zouden willen worden opgenomen en de mensen die werkzaam zijn op arbeidsplaatsen die door de overheid kunstmatig in stand worden gehouden.

Met de maatregel voor economische zelfstandigheid voor meisjes die in of na 1990 18 jaar zijn geworden, zal het aantal vrouwen dat ingeschreven staat bij de arbeidsbureaus, gestaag toenemen.