Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Gepubliceerd op 12-05-2017

2017-05-12

GATT

betekenis & definitie

General Agreement on Tariffs and Trade

Om allerlei belemmeringen in het wereldhandelsverkeer geleidelijk op te heffen, is in 1947 tussen ongeveer honderd landen de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel gesloten. Hierbij is bepaald dat een andere vorm van protectie dan via invoerrechten niet is toegestaan. Er wordt bovendien geprobeerd door onderhandelingen de invoerrechten te verlagen. Met behulp van de meestbegunstigde clausule probeert de GATT een vrijere handel te bevorderen: als een land aan een ander land bepaalde invoerfaciliteiten verstrekt (bijvoorbeeld afschaffing van contigentering of verlaging van de invoerrechten), dan moet het betrokken land die voordelen ook geven aan andere bij de GATT aangesloten landen. Uitzonderingen op deze clausule gelden voor douane-unies en vrijhandelszones.