Zusters van de Heilige Kindsheid van Maria betekenis & definitie

→ Zusters der Kindsheid van Maria, gen. Spermaliezusters.