Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 18-09-2019

2019-09-18

Zusters van de Heilige Kindsheid van Maria

betekenis & definitie

→ Zusters der Kindsheid van Maria, gen. Spermaliezusters.