Wasilij Osipowitsj Kloetsjewskij betekenis & definitie

Russ. geschiedschrijver. * 1839 te Penza, ✝ 1911 te Moskou. Prof. te Moskou. Zijn Russ. geschiedenis behoort tot de meest gedocumenteerde werken op dit gebied.

Werken: Cursussen der Russ. geschiedenis (laatste Russ. uitg. 1921; Duitsche vert. 1926).