Theodor Neuhof betekenis & definitie

Baron, avonturier, vooral bekend als „koning Theodoor I van Corsica”.

* 25 Aug. 1694 te Keulen, ♱ 11 Dec. 1756 te Londen. N. werd na vele wisselvalligheden in 1732 keizerlijk gevolmachtigde te Florence en bemoeide zich met den Corsicaanschen opstand tegen Genua; werd in 1736 tot koning van Corsica gekozen, verliet echter spoedig het eiland onder veel strijd; werd te Londen door toedoen van den Genueeschen gezant gevangen gezet vanwege zijn schulden en stierf arm en verlaten.

Lit.: Le Clay, Th. de N., roi de Corse (1907); Engelhardt, Der König von Korsika und der Freiheitskampf der Korsen (1925).