Samuel von Pufendorf betekenis & definitie

Rechtsgeleerde en geschiedschrijver. * 8 Jan. 1632 te Dorf-Chemnitz, † 16 Oct. 1694 te Berlijn. P. stelde in zijn hoofdwerk De jure naturae et gentium een theorie op van het zgn. „natuurrecht” (1672).

Verder mengde hij zich in den strijd voor geloofsvrijheid en de eenheid onder de Prot. belijdenissen. Hij schreef een zeer bruikbare geschiedenis over de Zweedsche en Brandenburgsche politiek van zijn tijd.

Tegenstander der Katholieken en vergaand rationalist, is hij toch geen atheïst te noemen. Leibniz heeft de leer van Pufendorf aan een grondige critiek onderworpen (Monita quaedam ad Sam.

Pufendorfii principia).Keulemans.