Samuel Philippus Lipman betekenis & definitie

Rechtsgeleerde en publicist. * 27 April 1802 te Londen, ✝ 7 Juli 1871 te Hilversum. L. had aanvankelijk in Amsterdam een drukke advocatenpraktijk. In 1857 werd hij lid van den Hoogen Raad.

Jood van afkomst, bekeerde hij zich in 1852 tot het Katholicisme. L. vertaalde en verklaarde het Nieuwe Testament grootendeels, zijn vriend dr. Schaepman voltooide het een en het ander.Lit.: J. Persijn, Dr. Schaepman (II 1916); Zuidema, in Nw. Ned. Biogr. Wbk. (V 1921). de Haas.