Sajjid Imad ad-Din Nesimi betekenis & definitie

Turksch dichter, behoorende tot de Sji'ietische sekte der Hoefoeri, uit de laatste helft der 14e eeuw. ✝ Waarsch. 1417 te Aleppo. Zijn verzen, deels Turksch, deels Perzisch, alle de mystieke liefde tot onderwerp hebbend, zijn krachtig, vaak hartstochtelijk, maar toch van een klassieke schoonheid.

Zoetmulder.