Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-10-2019

2019-10-02

Raadgeven

betekenis & definitie

(consulere). Moraaltheologie.

Wie een ander met zijn raad bijstaat in het volvoeren van een misdrijf, wordt daardoor diens medeplichtige. [Zie ➝ Medeplichtigheid, ➝ Zonde (vreemde)]. Geeft men te kwader trouw een raad, die den beradene zelf of een derde tot schade strekt, dan is men in omstandigheden mede tot herstel der toegebrachte schade gehouden (➝ Restitutie). Buijs.