Raadgeven betekenis & definitie

(consulere). Moraaltheologie.

Wie een ander met zijn raad bijstaat in het volvoeren van een misdrijf, wordt daardoor diens medeplichtige. [Zie ➝ Medeplichtigheid, ➝ Zonde (vreemde)]. Geeft men te kwader trouw een raad, die den beradene zelf of een derde tot schade strekt, dan is men in omstandigheden mede tot herstel der toegebrachte schade gehouden (➝ Restitutie). Buijs.