Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen betekenis & definitie

Lichaam, dat met ingang van 1 Jan. 1800 de leiding van de zaken der geliquideerde Oost-Indische Compagnie op zich nam, tot het in 1806 door koning Lodewijk werd vervangen door een ministerie van Koophandel en Koloniën. Eenige macht van beteekenis heeft de R. nooit gehad.