Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-10-2019

2019-10-02

Quadrumana

betekenis & definitie

of vierhandigen werden de apen vroeger genoemd, daar de voet handvormig gebouwd is.