Pangéran Aria Notodirodjo betekenis & definitie

Organisator van de financiën en de administratie van het Pakoe-Alamsche rijk, een der zelfbesturende gebieden op Java. *1858 te Jogjakarta, ✝1917 aldaar. Eerste Javaan van hoogen adel, die Europ. schoolopleiding kreeg.

Verbeterde als beheerder de geldmiddelen van het rijk, en leidde de agrarische reorganisatie. Na den dood van zijn vader Pakoe-Alam V en gedurende de kortstondige regeering van Pakoe-Alam VI was N. de feitelijke bestuurder van het rijk, evenals gedurende zijn voogdijschap over den lateren Pakoe-Alam VII.

Stichter en voorz. van de Ver. voor Holl.-Inlandsch Onderwijs op neutralen grondslag, welke twee scholen te Jogjakarta en één te Soerakarta oprichtte, oprichter en voorzitter van het Jav. studiefonds Darmo-Woro, voorzitter van het hoofdbestuur van Boedi-Oetomo. Samen met controleur Rosemeier werden door N.

Jav. wetten bewerkt en uitgegeven. Olthof.