O Jerum, Jerum, Jerum, O quae mutátio rerum! betekenis & definitie

(Lat.; = O, wat een verandering van zaken!). Refrein van een oud (studenten-?) lied: „Was fang’ich armer Teufel an ?” De rijmregel stond nog niet in de oudste vindplaats.