N.A.P betekenis & definitie

Afk. voor Normaal Amsterdamsch Peil. Bij de Rijkswaterpassingen, welke in 1875 en volgende jaren in Ned. werden gehouden, bleken de uit vroegere waterpassingen bepaalde hoogten van de alom in den lande aangebrachte verkenmerken niet juist overeen te komen met het werkelijke hoogteverschil t.o.v. ➝ Amsterdamsch Peil.

Ter voorkoming van verwarring werden de bij de bedoelde Rijkswaterpassingen gevonden juiste hoogten der verkenmerken aangeduid als N.A.P. Deze letters vormen dus sindsdien de aanduiding van het overigens onveranderd gebleven algemeen vergelijkingsvlak.Egelie.