K.O.B betekenis & definitie

Afk. van Kath. Onderwijzers Bond, organisatie in Ned.-Indië, zetel te Batavia. Wekelijks verschijnend orgaan: Het Kath.

Schoolblad.