G. Grotelend betekenis & definitie

G. Grotelend - Duitsch geleerde (* 9 Juni 1775, ✝ 15 Dec. 1853), die, hoewel geen Oriëntalist van beroep, door ingenieuze hypothesen er in slaagde het Perzische spijkerschrift gedeeltelijk te ontcijferen (1802), waardoor een beslissende stap was gedaan tot de ontcijfering van het Akkadische spijkerschrift. Hij publiceerde zijn eerste ontdekking in „Praevia de cuneatis quas vocant inscriptionibus persopolitanis legendis et explicandis relatio” (Göttingen 1803).

Zijn talrijke andere geschriften hebben over het algemeen minder beteekenis. Simons 2° Hermann, Duitsch historicus, kleinzoon van 1°, * 18 Jan. 1845, ✝ 1931 te Schwerin, waar hij in 1887 tot directeur van het staatsarchief was benoemd. Hij wijdde zich speciaal aan de hulpwetenschappen der geschiedkunde.Werken o.a.: Zeitrechnung des deutschen M. A. und der Neuzeit (2 dln. 1891-’98) : Taschenbuch der Zeitrechnung (61928); Uber Sphragistik (21875).