F1-, F2-, F3-generatie betekenis & definitie

Deze symbolen worden in de erfelijkheidsleer algemeen gebruikt en hebben volgende beteekenis. Door F1 verstaat men de nakomelingen uit de bastaardeering of proefparing van twee planten of dieren, die men genetisch wil onderzoeken; de in eenzelfde milieu ontwikkelde F1-individuen zijn alle aan elkaar gelijk, op voorwaarde dat de ouders of P-typen erfelijk zuiver of homozygoot zijn.

Zelfbestuiving of onderlinge paring van de F1-individuen geeft de F2-nakomelingschap, die de splitsende generatie vormt. De F3 van zelfbestuivende planten biedt de mogelijkheid te oordeelen over de zuiverheid of onzuiverheid van de uitgezaaide F2-planten; dit is echter niet het geval voor de F3-generatie van vreemdbestuivende planten en dieren, omdat de bevruchting hier plaats grijpen kan tusschen individuen met verschillend genotype. Dumon.