Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

Delfstrahuizen

betekenis & definitie

Delfstrahuizen - dorpje van 650 inwoners in de Friesche gem. ➝ Schoterland.