C. colson betekenis & definitie

C. colson - Fransch economist der vrijzinnige school, hoogleeraar aan de „Ecole nationale des ponts et chaussóes”, bekend om zijn geschriften over het verkeerswezen, tarieven en transportkosten.

Werken: Cours d’économie politique (1907); Organisme économique et désordre social (1912).