Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 01-04-2019

2019-04-01

Ayala

betekenis & definitie

Ayala - Pedro Lopez de, Spaansch staatsman, dichter en geschiedschrijver. * 1332, † 1407. Door de herhaaldelijke politieke verwisselingen van dien tijd moest hij meerdere malen een goede betrekking als vlootvoogd of ambassadeur met de gevangenis verwisselen, zoodat hij ten slotte door zijn vrouw en bloedverwanten vrijgekocht moest worden.

Van A. als dichter is vooral bekend het lange werk El rimado de Palacio.

In lyrische werken hekelt A. de maatschappelijke en moreele toestanden van zijn tijd. Als kroniekschrijver is A. bekend om zijn treffend gelijkende portretten van de voornaamste personen uit zijn tijd.