2019-10-21

Ayala

Ayala is een mooie naam, maar het klinkt niet erg Frans. Het is de naam van een van oorsprong Spaanse familie, die via Colombia in Frankrijk terechtkomt. Edmond de Ayala, geboren in 1831 in Parijs, arriveert in 1855 in Aÿ. In 1860 trouwt hij de dochter van burggravin Marie Caroline Durand de Mareuil. Als bruidsschat krijgt hij het Chateau d'Aÿ en wijngaarden in Aÿ en Mareuil. Als vanzelf begint hij vervolgens zijn eigen champagnehuis. Hij betrekt zijn broer Fernand in de zaak en later ook zij...

2019-10-21

Ayala

Zie Ayaleh

2019-10-21

Ayala

Ayala - 1) Adelardo López de, 1829-1879, Spaansche dichter en dramaturg van naam. Zijn tooneelspel El tanto por ciento (Percent) is voor vele jaren een repertoirestuk voor alle Spaansche tooneelgezelschappen geweest. 2) Pedro Lopez de, Spaansch dichter en geschiedschrijver, 1332-1407, grootkanselier van Kastilië, schreef Crónicas de los reyes de Castilla; Lïbro o rimado de palacio („Boek of rijmen van het paleis”, geschreven toen A. zich als gevangene in Engeland bevond).

2019-10-21

Ayala

Ayala - Pedro Lopez de, Spaansch staatsman, dichter en geschiedschrijver. * 1332, † 1407. Door de herhaaldelijke politieke verwisselingen van dien tijd moest hij meerdere malen een goede betrekking als vlootvoogd of ambassadeur met de gevangenis verwisselen, zoodat hij ten slotte door zijn vrouw en bloedverwanten vrijgekocht moest worden. Van A. als dichter is vooral bekend het lange werk El rimado de Palacio. In lyrische werken hekelt A. de maatschappelijke en moreele toestanden van zijn tij...