Centrale Raad van Beroep betekenis & definitie

instantie die in hoger beroep beslist in geschillen over sociale verzekeringswetten en ambtenarenzaken.

Gepubliceerd op 10-01-2017