Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betekenis & definitie

beslist in hoogste (algemene) instantie in geschillen over besluiten van bestuursorganen.

Gepubliceerd op 10-01-2017