José Nijboer

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-12-2013

2013-12-08

Logopedie

betekenis & definitie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Het woord logopedie is een samentrekking van de Griekse woorden logos (woord) en paideia (opvoeding). In het woordenboek wordt logopedie meestal gedefinieerd als onderricht in goed stemgebruik en spreken. Een logopedist is een spraakleraar. Toch zijn de meeste logopedisten niet blij met deze omschrijvingen. Logopedie is meer dan spraakles. Logopedisten behandelen mensen die problemen hebben met uitspraak, taal, primaire mondfuncties (eten, drinken en slikken), ademhaling, stem, gehoor en lees- en schrijfproblemen (dyslexie). Al deze categorieën zijn weer onder te verdelen in een heleboel verschillende stoornissen. Logopedisten zijn werkzaam in de vrije vestiging, op scholen, in audiologische centra, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en instellingen voor verstandelijk gehandicapten en het bedrijfsleven.