Spin out betekenis & definitie

Grote organisaties plaatsen specifieke investeringen in nieuwe activiteiten die niet direct aansluiten bij de kernactiviteiten maar waarvan zij wel veel verwachten, steeds vaker buiten de eigen organisatie.

‘Spin out’ wordt dit genoemd. Door het buiten de moederorganisatie plaatsen komt het investeringsplan beter tot zijn recht en kan het sneller tot wasdom komen.