Current ratio betekenis & definitie

Current ratio is de vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Wanneer deze lager is dan 1, dan lijkt het of de onderneming niet tegemoet kan komen aan de dagelijkse commitments. Een eindwaarde van 1,5 tot 2 wordt vaak gehanteerd als vuistregel.