Waarschuwen — verwittigen betekenis & definitie

Iemand iets mededeelen dat voor hem van belang is te weten. Waarschuwen is iemand mededeelen dat hem kwaad bedreigt, waarvoor hij zich daardoor wachten kan.

Verwittigen is iemand, zonder eenige bijbedoeling, alleen de mededeeling doen dat iets geschiedt of kan geschieden, dat hij dient te weten. Iemand verwittigen dat er een wagen kolen voor hem is aangekomen die voor den avond gelost moet worden. Iemand waarschuwen dat zijn schoorsteen op invallen staat.