Malen — schetsen — schilderen — teekenen betekenis & definitie

Eene zichtbare voorstelling van iets geven , dat in de werkelijkheid bestaat of van een beeld, dat zich in den geest gevormd heeft. Schetsen is met behulp van potlood, krijt of pen het beeld in omtrekken aangeven.

Teekenen is het beeld weer¬geven in alle bijzonderheden, met zijn licht en zijne schaduw; als hulpmid¬delen gebruikt men hiervoor, behalve de reeds genoemde, ook waterverwen. Teekenen ziet nog meer op den vorm, schilderen op het aanbrengen van kleur en toon door middel van olieverf; waar men bij de beschouwing eener schilderij vooral op de juistheid der vormen let, kan men dus ook van de teekening spreken. Malen is voor schilderen en teekenen, zoowel in eigen¬lijken als in overdrachtelijken zin alleen in dichterlijken stijl in gebruik.