Keel — gorgel — strot betekenis & definitie

Keel is de benaming van den nauwen doorgang boven het strottenhoofd en duidt zoowel het uitwendige als het inwendige hiervan aan. Gorgel wordt alleen van het inwendige gezegd, het is hiervoor minder in gebruik dan keel.

Nog minder is zulks het geval met strot, dat meest in wetenschappelijke samenstellingen als strottenhoofd, strotader, enz. voorkomt, en verder in enkele min of meer platte uitdrukkingen, als door den strot jagen voor zwelgen, gehoord wordt.