Bak — kom — kop — nap — schaal betekenis & definitie

Een vat, geschikt om vloeistof te bevatten. Een bak en nap kunnen van hout zijn, een kop en kom van aardewerk of porcelein, eene schaal van glas of aardewerk.

De vorm van een bak kan hoekig of rond zijn, een kom, kop of nap zijn altijd rond, terwijl eene schaal platter is en ook eene langwerpige gedaante kan hebben. De bak is plomper van vorm en grooter van afmeting. Een kom is meestal ruwer bewerkt dan een kop, in zooverre er van een kom om uit te drinken sprake is. Een kop kan een oor hebben, terwijl eene schaal van een voetstuk kan voorzien zijn. De nap heeft meer een platten bodem, terwijl een kom den vorm van een halven bol heeft.