Aanbieden(zich)—Vertoonen(zich) betekenis & definitie

Beide beteekenen, dat iets zich doet zien. Het eerste woord is aan de figuurlijke taal ontleenden meer uitsluitend in deftigen en dichterlijken stijl in gebruik.

Een jongeling bood zich aan (Bild.) In er bood zich eene goede gelegenheid aan en der¬gelijke uitdrukkingen is het ook in de spreektaal in gebruik. Van lichamen worden zich vertoonen, te voorschijn komen en verschijnen gebruikt: een engel vertoonde zich aan de vrouwen; de zon vertoonde zich maar even. Jezus verscheen aan de apostelen; een komeet is dat jaar verschenen, zie verschijnen.