Aamborstig—kortademig betekenis & definitie

Eene moeielijke ademhaling hebbende. Aamborstig ziet meer op de oorzaak; kortademig op het feit zelf, dat men bij sterke inspanning een versnelde ademhaling heeft.

Aamborstig is ont¬staan uit angborstig, waaraan een ouder angborst (asthma) ten grondslag moet gelegen hebben. Kortademig is hij, die eene snelle en krachtige lichaamsbeweging niet lang volhouden kan, zonder buiten adem te raken. .Aamborstigheid doet zich ook gevoelen zonder voorafgaande inspanning.