ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Monetaire activa en verplichtingen

betekenis & definitie

Monetaire activa en verplichtingen zijn activa en verplichtingen die, uit hoofde van een contract of op een andere wijze, een vast aantal valutaeenheden representeren. Voorbeelden zijn liquide middelen, kort- en langlopende rekeningen en schuldpapier te ontvangen of te betalen in liquiditeiten.