ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Herwaarderingsreserve

betekenis & definitie

Het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door wijzigingen in de actuele waarde van de vaste activa.